Умови та положення
До Угоди про надання послуг
 1. Вступні положення

  1. Ці умови є невід'ємною частиною Угоди, укладеної між Клієнтом та Постачальником, і визначають обов'язкові правила та умови надання Послуг та Продуктів та використання Послуг та Продуктів. Ці умови регулюють контрактні відносини між Постачальником Послуг та Клієнтом.

  2. Визначення, наведені нижче, мають на меті ці умови:

   1. Умови та Положення - означає ці Умови та Положення.

   2. Угода - означає Угоду про надання послуг, укладену між Клієнтом та Постачальником.

   3. Клієнт - означає фізичну особу, яка займається бізнесом або юридичну особу, яка укладає Угоду з Постачальником.

   4. Сервер Клієнта - означає сервер та інші обладнання, які не належать, не керуються або не контролюються Постачальником.

   5. Постачальник - означає компанію Easy Software Ltd., зареєстровану за адресою Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Лондон, ID компанії: 08960980.

   6. Представник постачальника в Україні -Товариство з обмеженою відповідальністю «Інпраймекс ЛАБ» ЄДРПУО: 42021940, Україна, м.Київ,02100, Вул.Бажова, буд.13/9, офіс 7. Тел.+380980201786

   7. Продукт - означає будь-яку Послугу або її частину, надану під конкретною назвою бренду Постачальника на основі політики бренду Постачальника. Клієнт купує Продукт ЯК Є. Підтримка та інші послуги надаються окремо.

   8. Прайс-лист - означає документ або веб-сторінку, яка встановлює ціну Послуги та / або Продукту, якщо це не зазначено інакше в Угоді.

   9. Сервер Постачальника - означає сервер та інші обладнання, які керуються або контролюються Постачальником. Постачальник може використовувати послуги сторонніх осіб для забезпечення відповідної продуктивності сервера.

   10. Специфікація послуги реалізації - означає умови та умови реалізації, встановлені Постачальником та / або індивідуалізовані Клієнтом згідно з Угодою. Якщо Клієнт не придбав Послугу реалізації або якщо це явно не зазначено, вартість Продукту не включає гарантовану Послугу реалізації.

   11. Специфікація послуги підтримки - означає умови та умови підтримки, встановлені Постачальником та / або індивідуалізовані Клієнтом згідно з Угодою. Якщо Клієнт не придбав послугу підтримки або якщо це явно не зазначено, вартість Продукту не включає гарантовану послугу підтримки.

   12. Послуга - означає конкретну Послугу, надану Постачальником Клієнту згідно з Угодою, яка може включати ліцензію на Послугу, обслуговування Послуги, підтримку Послуги та інші пов'язані послуги, які були погоджені в Угоді та Продукті.

   13. Пробна версія Послуги - означає пробну версію Послуги, яка надається Клієнту безкоштовно та в обмеженому обсязі.

   14. Адміністратор - означає особу, призначену Клієнтом для адміністрування його облікового запису користувача.

   15. Користувач - означає фізичну особу, яка працює на Клієнта (як його працівник, партнер, виконавчий директор, особа, яка співпрацює з Клієнтом на довгостроковій основі за угодою про надання юридичних послуг), для якої Клієнт створює обліковий запис користувача.

   16. Обліковий запис користувача - означає обліковий запис користувача з унікальним кодом доступу та паролем.

   17. Система захисту даних - означає документ, що описує методи захисту даних, збережених у додатку Послуги.

   18. Сторони - означає спільно Клієнта та Постачальника.

 2. Спосіб прийняття Умови та Положення

  1. Послуга надається Клієнту на підставі укладеної Угоди. Невід'ємними частинами Угоди є ці Умови та Положення.

  2. Угода починає діяти з вказаної дати та після підписання такої угоди обома Сторонами погодженим способом.

  3. Клієнт, який використовує пробну версію Сервісу на сайті Постачальника, має право зберігати дані, але лише для перевірки функціональності системи. Клієнт повинен враховувати, що Постачальник не несе відповідальності за доступність та збереження даних, внесених Клієнтом за допомогою пробної версії Сервісу.

  4. До закінчення пробної версії Сервісу Постачальник надасть Клієнту можливість перейти на платну версію Сервісу та надасть йому невимушену інформацію про оплату. Оплативши ціну, Сервіс активується в узгодженому обсязі, а дані, збережені Клієнтом в пробній версії Сервісу, будуть перенесені на платну версію Сервісу. У разі, якщо Клієнт не скористається можливістю перейти на платну версію Сервісу, надання пробної версії Сервісу закінчується після закінчення періоду, на який пробна версія Сервісу була надана Клієнту.

  5. Клієнт повинен враховувати, що дані, збережені Клієнтом в пробній версії Сервісу, будуть безповоротно видалені після закінчення періоду, на який пробна версія Сервісу була надана. Клієнт буде повідомлений про наближення закінчення пробної версії Сервісу та видалення даних після її закінчення електронною поштою або через інтернет-домен пробної версії Сервісу.

 3. Тривалість надання Сервісу

  1. Угода передбачає, чи була вона укладена на певний строк, чи на невизначений строк. Угода укладається на (i) певний строк для Хмарних Сервісів, та (ii) на невизначений строк для Сервісів, наданих через сервери Клієнта.

  2. Ціна

  3. Клієнт зобов'язаний сплатити ціну за використання Сервісу на підставі поданих розрахункових документів (рахунків-фактур), наданих Постачальником або Представником Постачальника в Україні. Рахунки-фактури будуть видаватися у електронній формі. Ціни на Сервіси встановлюються згідно з Квотою або Ціновим списком, якщо не було укладено іншу угоду.

  4. Дебетова/кредитна картка та/або інший онлайн-спосіб оплати, який використовує Клієнт для підписання угоди про використання (i) хмарного Сервісу та (ii) наданого на щомісячній підписці, будуть автоматично зараховані через 30 днів з дати підписання Клієнтом угоди про використання Сервісу. Якщо Клієнт бажає уникнути сплати за Сервіс, він повинен скасувати підписку за три дні до автоматичного продовження використання Сервісу. Постачальник рекомендує перевірити у компанії, що надає передоплатну картку, або у банку, чи можливе автоматичне списання коштів.

  5. Клієнт може змінити свою підписку онлайн, просто увійшовши в зону Клієнта Постачальника або повидомивши Представника Постачальника по email. Щоб уникнути сплати за наступний період розрахунків, Клієнт повинен скасувати підписку принаймні за три дні до дати продовження. Якщо Клієнт скасує свою підписку принаймні за три дні до дати продовження, його підписка припиниться в кінці поточного розрахункового циклу.

  6. Замовлення будь-якого Сервісу може бути скасовано без додаткових витрат до того, як платіж буде зараховано на рахунок Постачальника або Предстьавника Постачальника. Для завантажуваних продуктів Постачальник не повертає ЖОДНИХ коштів після того, як канал завантаження був активований, і будь-яка спроба завантаження була зроблена. Скасування замовлення після отримання платежу можливе за згодою, якщо замовлений Сервіс не був використаний або не було зроблено жодної спроби завантаження.

 4. Ліцензійна угода

  1. Клієнт повинен враховувати, що всі власні авторські права та інші права інтелектуальної власності на Сервіс належать Постачальнику. Клієнт зобов'язаний використовувати Сервіс лише в межах ліцензії, наданої Постачальником.

  2. Усі програмні розширення Постачальника надаються за ліцензією GNU/GPL 2. Якщо не вказано інше, усі зображення, каскадні таблиці стилів і включений JavaScript випускаються згідно з ліцензією на комерційне використання (Ліцензія): Ліцензія — це ліцензія, сумісна з GPL, яка стосується лише зображень, каскадних таблиць стилів і елементів JavaScript Тем і Стилів Постачальника, створених Постачальником. Як зазначено в ліцензії GPL версії 2.0, елементи продукту, які не скомпільовані разом, а надсилаються незалежно від коду GPL і об'єднуються в браузері Клієнта, не обов'язково мають бути GPL. Ці зображення, каскадні таблиці стилів і елементи JavaScript є авторським правом Постачальника, і їх не можна використовувати та маніпулювати для цілей Клієнта, якщо Клієнт не підписав Партнерську угоду Постачальника. Клієнт не може повторно поширювати ці файли або включати їх у будь-який пакет чи розширення без попередньої згоди Постачальника. Несанкціоноване розповсюдження або надання до нього доступу третій стороні без попередньої згоди Постачальника дозволяє Постачальнику стягнути договірну неустойку в розмірі 10 000 євро за будь-яке порушення Ліцензії.

  3. Весь програмний продукт Постачальника, за винятком програмного продукту, визначеного в ст. 4.2. цих Умов та Положень, розповсюджується за ліцензією GNU/GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

 5. Умови оплати

  1. Період розрахунків за Угодою, укладеною на певний термін, є період (кількість місяців), на який була укладена Угода. Постачальник видасть рахунки зі строком оплати 14 календарних днів за послуги, надані через веб-інтерфейс або електронною поштою, якщо інше не передбачено в Комерційній пропозиції.

  2. У разі укладення Угоди на певний термін, перед закінченням цього терміну Постачальник або Представник постачальника надішле Клієнту незобов'язуючу інформацію про оплату послуг на той самий період. У разі оплати ціни за Послугу відповідно до інформації про оплату, період надання Послуги автоматично продовжиться.

  3. У разі затримки у сплаті ціни за Послугу, Постачальник має право отримати відсотки за прострочену плату в розмірі 0,5% від невиплаченої суми за кожен день затримки. Якщо Клієнт знаходиться у заборгованості з будь-якою оплатою, Постачальник або Представник Постачальника має право призупинити або обмежити надання Послуги до повної сплати боргу. Протягом періоду призупинення або обмеження надання Послуги Клієнт все ще зобов'язаний сплатити ціну відповідно до наданих податкових документів. Повторна затримка у сплаті з боку Клієнта вважається суттєвим порушенням Угоди.

  4. Погоджуючись з Умовами та Положеннями при покупці, ви автоматично підписуєтеся на автоматичне продовження вашої підписки у випадку використання Хмарних Сервісів або погоджених сторонами Сервісів, наданих через сервери Клієнта. Ваша підписка буде автоматично продовжуватися в кінці кожного терміну підписки на основі періоду підписки, який ви обрали під час покупки. Вам буде стягнута плата за тарифом, зазначеним на момент покупки (плюс податки, такі як податок на додану вартість, якщо зазначений тариф не включає ПДВ) на початку кожного розрахункового періоду вашої підписки через метод розрахунку, який ви надали нам. Будь ласка, переконайтеся, що ваша інформація про розрахунки є правильною, щоб запобігти припиненню вашої підписки.Придбавши підписку, ви погоджуєтеся з тим, що зазначені вище підписні збори будуть стягуватися з вашої карти на постійній основі, доки ви не скасуєте підписку. Підписки є постійними та автоматично продовжуються, якщо ви не скасуєте їх або ми не припинимо ваш обліковий запис. Щоб скасувати підписку для Сервісів, наданих через сервери Клієнта, надішліть електронний лист з темою "Скасувати автоматичне продовження підписки" на [email protected] Ціни та умови підписки можуть змінюватися в будь-який час. Ціна та умови, що були на момент вашої початкової покупки або останнього продовження підписки, залишаться в силі на протязі того періоду підписки, але нові ціни та умови можуть застосовуватися до продовження або нових підписок. Постачальник або Представник Постачальника повідомить вас про будь-які зміни цін або умов заздалегідь. Якщо ви не хочете продовжувати свою підписку за новими цінами або умовами, ви можете скасувати свою підписку, як описано вище.

 6. Права та обов'язки Постачальника

  1. Постачальник має право вносити будь-які зміни до Послуги або її обсягу. У такому випадку Постачальник повідомить Клієнта через веб-інтерфейс, пов'язаний з наданою Послугою. Клієнт має право розірвати Угоду у разі односторонніх змін до цих Умов та Положень, які Клієнт відхиляє, якщо це передбачено в Угоді.

  2. Постачальник зобов'язується зробити все можливе в межах його технічних можливостей, щоб забезпечити функціональність та доступність Послуг, якщо Клієнт відповідає основним системним вимогам для Послуг, зазначеним у специфікації продукту або на відповідному веб-порталі. Якщо виникає нестандартна ситуація, постачальник має право негайно розірвати Угоду, якщо Клієнт порушує будь-яке із зобов'язань, викладених у цих Умови та Положення, або якщо Клієнт використовує Сервіс у спосіб, який суперечить меті Сервісу або суперечить загальнообов'язковим правовим нормам.

 7. Права та обов'язки Клієнта

  1. Клієнт має право в будь-який час розірвати Договір, надіславши письмове повідомлення Постачальнику.

  2. Після припинення дії Угоди Постачальник повинен негайно вимкнути Обліковий запис користувача та видалити всі дані, пов'язані з Клієнтом, якщо Постачальник не зобов'язаний зберігати такі дані за законом або якщо Сторони не домовилися про інше.

  3. Розірвання Договору не впливає на права та обов'язки Сторін, що виникли під час дії Договору.

  4. Якщо Угода укладена на невизначений термін, Клієнт має право розірвати Угоду без важливої причини в будь-який момент. Термін повідомлення настає за один місяць і починається з першого дня календарного місяця, що настає після доставки повідомлення про розірвання Постачальника.

  5. Постачальник має право розірвати Угоду без важливої причини в будь-який момент. Термін повідомлення становить три місяці і починається з першого дня календарного місяця, що настає після доставки повідомлення про розірвання Клієнта.

  6. Клієнт має право розірвати Угоду у випадку, передбачених ст. 7.1. цих Умов.

  7. Якщо Клієнт суттєво або повторно порушує свої зобов'язання, які випливають з цих Умов або з Угод, і не виправляє це значне і повторне порушення протягом 14 днів після дати відправлення повідомлення про це в офіційному зареєстрованому листі або з дати відправлення електронного повідомлення Клієнту, Постачальнику має право відмовитися від Угоди. Відмовляється на чинність наступного дня після отримання повідомлення про відмову Клієнта.

  8. У випадку Клієнт порушує свої зобов'язання, які випливають з цих Умов або з Угод в особливо серйозному випадку, якщо Постачальник має право відмовитися від Угоди та припинити надання Послуги знову після виявлення такого порушення.

 8. Обмеження відповідальності за Послугу

  1. Сторони домовилися, що загальна відповідальність Постачальника за будь-яку претензію, засновану на правовідносинах, що випливають з Угоди, та оцінена сума збитків не повинна перевищувати та обмежується сумою, еквівалентною сплаченій сумі за надання Послуг у попередньому календарному році. Якщо максимальні збитки згідно з попереднім реченням не можуть бути визначені, максимальні збитки обмежуються платою за поточний квартал за певні Послуги, підписані та надані через веб-інтерфейс.

  2. Постачальник не несе відповідальності за непрямі збитки, що випливають з надання Послуг, такі як втрата прибутку, втрата доходів, втрата даних, фінансові або будь-які непрямі, спеціальні або наслідкові збитки. У випадку форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань, що випливають з Угоди, і будь-яке невиконання (в цілому або частково) або затримка в виконанні зобов'язань, накладених цією Угодою, не вважається порушенням Угоди. Для цілей цих Умов форс-мажорні обставини означають будь-які обставини, коли відповідальність виключена відповідно до чеського законодавства, включаючи, але не обмежуючись природними катастрофами, війною, зміною політичної ситуації, яка перешкоджає або неприпустимо утрудняє виконання прав та обов'язків за цією Угодою або будь-якої іншої подібної причини, події або факту.

  3. Укладаючи Угоду, Клієнт бере до уваги, що навіть за найкращих зусиль Постачальника можлива короткотривала недоступність Послуги, яка спричинена обставинами поза сферою впливу Постачальника (наприклад, відмовою підключення до Інтернету). Клієнт тому погоджується та зобов'язується, що всі його дані, збережені в межах Послуги, будуть резервовані на іншому географічному місці (місцях).

  4. Клієнт використовує Послугу ЯК Є. Несумісність з іншим програмним забезпеченням, конфігурацією апаратного забезпечення або часткова неправильна робота НЕ дає права Клієнту скасувати замовлення або отримати повернення коштів.